Zamówienie publiczne nr F-241-3/19 – remont instalacji elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 6E - Schemat ideowy zasilania.

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 7E - Schemat ideowy tabl. TOA

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 8E - Schemat ideowy rozdz. RS

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 9E - Schemat ideowy tabl. T4

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 10E - Schemat ideowy tabl. T5

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 11E - Schemat ideowy tabl. T6

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 12E - Schemat ideowy tabl. TB-2

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 13E - Schemat ideowy tabl. T-1

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 14E - Schemat ideowy tabl. T-2

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 15E - Schemat ideowy tabl. T-3

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys 16E - Schemat ideowy rozdz. RW

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys. nr 1E, 2E, 3E, 4E , 5E - Plany instalacji

Zał. nr 1.2 do SIWZ - Rys. nr 1i, 2i, 3i, 4i , 5i - Inwentaryzacja

Zał. nr 1.3 do SIWZ - Przedmiar robót

Zał. nr 2 do SIWZ Specyf. wykonania i odbioru robót

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - Doc

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór formularza ofertowego - Pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór oświadcz. wykonawcy 1 - Doc

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór oświadcz. wykonawcy 1 - Pdf

Zał. nr 5 do SIWZ - wzór oświadcz. wykonawcy 2 - Doc

Zał. nr 5 do SIWZ - wzór oświadcz. wykonawcy 2 - Pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór wykazu robót - Doc

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór wykazu robót - Pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - wzór oświadcz. wykonawcy 3 - Doc

Zał. nr 7 do SIWZ - wzór oświadcz. wykonawcy 3 - Pdf

Zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Zamówienie publiczne nr F-241-3/19 – remont instalacji elektrycznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d