Sprawa I C 869/18

Sygnatura sprawy:
I C 869/18
Rodzaj sprawy
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
Wydział:
I Wydział Cywilny
Data:
2018-10-22
Sala:
304
Godzina:
08:30:00
Przewodniczący
Elżbieta Starzychowicz Świerczek