Prezes Sądu

Prezes Sądu

SSR Tomasz Marczuk, pok.413

Sekretariat Prezesa:

pok. 413

tel. 13-437-56-02, fax. 13-432-13-19

email: adm@krosno.sr.gov.pl

Prezes przyjmuje interesantów w pokoju numer 413 w każdy wtorek w godzinach 9:00 - 12:00

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu