Prezes Sądu

Prezes Sądu

SSR Krzysztof Szmidt, pok. 413

tel. 13-437-56-02, fax. 13-432-13-19

 Prezes przyjmuje interesantów w

pokoju nrumer 413 w każdą srodę w godzinach 9:00 - 12:00

 

Sekretariat Prezesa:

pok. 413

tel. 13-437-56-02, fax. 13-432-13-19

email: adm@krosno.sr.gov.pl


Rejestr zmian dla: Prezes Sądu