Kuratorzy dla osób dorosłych

Kierownik zespołu kuratorów sądowych w sprawach karnych

Zbigniew Juszczyk, pok. 31

tel. 13-43-75-248

fax. 13-437-52-11

email: kurator.dor@krosno.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Kuratorzy dla osób dorosłych