Konta bankowe

Wpłaty za opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
-prosimy kierować na rachunek bankowy:
NBP O/O Rzeszów
67 1010 1528 0012 7022 3100 0000

Wpłaty na zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, mediacje,
opłaty za wpisy w Rejestrze Spadkowym
-prosimy kierować na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział  w Rzeszowie
22 1130 1105 0005 2160 2820 0002

Wpłaty na poręczenia i zabezpieczenia majątkowe
-prosimy kierować na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział  w Rzeszowie
81 1130 1017 0021 1000 7990 0004

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy)

- Imię i Nazwisko

- Adres

- Sygnaturę sprawy

- Numer karty dłużnika

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
b/d