Komornicy

 Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

 

Natalia Kubala – numer porządkowy I

Stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 771)

informujemy, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Natalii Kubala spraw z wyboru w okresie od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Komornik Sądowy

ul. Grodzka 26

38-400 Krosno

tel (13) 432-49-47, fax (13) 420-49-47

email: krosno.kubala@komornik.pl

www.komornik1krosno.pl

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:00

 

 

Roland Lewicki – numer porządkowy II

Komornik Sądowy

ul. Czajkowskiego 5

38-400 Krosno

tel (13) 420-38-88

email: roland.lewicki@komornik.pl

Godziny przyjęć interesantów

środa w godzinach od 9:00 do 13:00Marcin Marczak – numer porządkowy III

Stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 771)

informujemy, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Marcina Marczaka spraw z wyboru w okresie od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.


Komornik Sądowy

ul. Olejarska 38a

38-400 Krosno

tel (13) 436-76-18

email: krosno2@komornik.pl

www.komornikkrosno.pl

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek w godzinach od 9:00 do 16:00Robert Polański – numer porządkowy  IV

Stosownie do art. 8 ust. 9 w związku z art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych

(Dz.U.2018.771) informujemy, że zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez Komornika Sądowego

Roberta Polańskiego spraw z wyboru w okresie do 31 grudnia 2019 roku.  


 

Komornik Sądowy

ul. Kletówki 52

(II Piętro)

38-400 Krosno

tel  737 472 117

       695 852 502

email: krosno.polanski@komornik.pl

www.komornikkrosno.info

Godziny przyjęć interesantów

Wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00Leszek Ślaski – numer porządkowy V

Komornik Sądowy

ul. Tkacka 2a

38-400 Krosno

tel (13) 431-11-10

email: krosno.slaski@komornik.pl

Godziny przyjęć interesantów

wtorek w godzinach od 14:00 do 17:00, czwartek w godzinach od 9:0 do 11:00


 

Rejestr zmian dla: Komornicy