Informacje dla osób niepełnosprawnych

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym

w Sądzie Rejonowym w Krośnie, poza rozprawą

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że w Sądzie Rejonowy w Krośnie dostępne są następujące środki wspierające komunikowanie się osobom uprawnionym (osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się):

poczta elektroniczna:

adm@krosno.sr.gov.pl
faks: 13 43 213 19

Sąd Rejonowy w Krośnie zapewnia również dostęp do świadczenia usługi tłumacza migowego, wybieranego z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w formie pisemnej poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza, na wyżej wskazany adres email, faks lub na adres:

 

Sąd Rejonowy w Krośnie, Oddział Administracyjny, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Sąd Rejonowy w Krośnie zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczy inny możliwy termin realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Ponadto osoba uprawniona przy załatwianiu spraw ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

 

Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza - DOC

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych