Praktyki studenckie

Sąd Rejonowy w Krośnie przyjmuje studentów na praktyki. Praktyki organizowane w Sądzie Rejonowym w Krośnie mają charakter nieodpłatny.

         Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

         Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk w Sądzie Rejonowym w Krośnie winni złożyć następujące dokumenty:

- formularz aplikacyjny (do pobrania),

- zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta.

         Dokumenty powinny być złożone co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk, na adres:

Sąd Rejonowy w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

bądź osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Krośnie, pokój nr 205.       

Przyjęcie studenta na praktykę następuje poprzez akceptację wniosku.

Praktykant zostanie powiadomiony pisemnie o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki.  

PDF-formularz.praktyki

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d