Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych


Organem właściwym do rozpatrzenia skargi i wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalność dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Krośnie na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Krośnie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać naadres : adm@krosno.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu przyjmowane są w sekretariacie Prezesa Sądu pokój nr 413.

Skargi i wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe, pozostawia się bez rozpoznania.


Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski