Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego

Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek

7:30 - 15:30

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego

Krosno, ul. Sienkiewicza 12, tel 13-437-56-08

Poniedziałek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30  -  15:30 - 17:30
Wtorek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Środa 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Czwartek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Piątek 8:00 - 11:00 11:30 - 14:30

 

Godziny przyjęć interesantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Krośnie zajmujących się obsługą interesantów:
   Sekretariaty: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:


   poniedziałek w godzinach 9:00 do 18:00
 od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


Biura Podawczego


     poniedziałek w godzinach 8:00 do 18:00
     od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


     Oddziału Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

  poniedziałek w godzinach 9:00 do 18:00
     od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


     Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
    

poniedziałek w godzinach 8:00 do 18:00
     od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
    

Kasy Sądu


     poniedziałek w godzinach 8:00 do 17:30 /przerwa od 11:00 do 11:30 i od 14:30 do 15:30
     od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 /przerwa od 11:00 do 11:30
     ostatni dzień miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00
Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania