F-241-02/17

Zamówienie publiczne nr F-241-02/17 na wymianę stolarki drzwiowej w budynku
Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3


- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) po zmianach

- Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 2 do SIWZ Specyf. techn. wykon. i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór formularza ofertowego  

DOCPDF

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

DOC PDF

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

DOCPDF

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu robót

DOCPDF

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej

DOCPDF

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia

 

Protokół z otwarcia ofert

PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDF


Rejestr zmian dla: F-241-02/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d