Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Krośnie

 

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Krośnie usytuowane jest w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 12, na parterze w pokoju nr 205, przy wejściu.

 

Dane kontaktowe:

Sąd Rejonowy w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

tel. 13 43 75 636

e-mail: boi@krosno.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8.00 – 18.00  /przerwa od 11.15 do 11.30/

wtorek – piątek 8.00 – 15.00 /przerwa od 11.15 do 11.30/

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Krośnie, bez konieczności udawania się do sekretariatów.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych, czy o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań:  

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
  • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w Biurze nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem. 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-10
Publikacja w dniu:
2019-09-10
Opis zmiany:
b/d