Biegli sądowi

Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. (Dz.U.Nr 15, poz 133) listy biegłych sądowych są dostępne dla osób 

zainteresowanych  w sekretariatach sądowych w godzinach urzędowania,lub na stronie

Sądu Okręgowego w Krośnie 

http://www.krosno.so.gov.pl/index.php/informacje/biegli-sdowi.html

 

W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi