Aktualności

Artykuły

 • ZARZĄDZENIE NR 1/18

  ZARZĄDZENIE NR 1/18
  Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie
  w sprawie ustalenia godzin urzędowania
  Sądu Rejonowego w Krośnie w dniu 30 kwietnia 2018r.

  Ustalam w dniu 30 kwietnia 2018r. godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Krośnie od
  7:30 do 15:30 oraz godziny przyjęć interesantów w poszczególnych komórkach
  organizacyjnych, jak w dni tygodnia - od wtorku do piątku.
  PDF

 • Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018” przekazanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, informujemy iż ramach projektu działają dwa Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:
  w Rzeszowie przy ul. Fredry 4 pokój nr 57 i 58 (na 4 piętrze)
  w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10pokój nr 2 (na parterze)
  Informujemy, że w ramach projektu Ośrodki są w stanie pokrywać dla osób najbardziej potrzebujących koszty związane z edukacją ogólnokształcącą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych, koszty świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez NFZ.
  Poradnictwo prawne i psychologiczne będzie prowadzone do 31.12.2018 r., aby skorzystać z bezpłatnej porady należy się wcześniej umówić u osoby pierwszego kontaktu:
  w Rzeszowie telefonicznie 178620122 / 796600429 lub osobiście w godzinach pracy.
  w Strzyżowie telefonicznie 699671598 lub osobiście w godzinach pracy.

  PDF - Strzyżów

  PDF - Rzeszów

Rejestr zmian dla: Aktualności