Aktualności

Artykuły

 • Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018” przekazanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, informujemy iż ramach projektu działają dwa Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:
  w Rzeszowie przy ul. Fredry 4 pokój nr 57 i 58 (na 4 piętrze)
  w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10pokój nr 2 (na parterze)
  Informujemy, że w ramach projektu Ośrodki są w stanie pokrywać dla osób najbardziej potrzebujących koszty związane z edukacją ogólnokształcącą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych, koszty świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez NFZ.
  Poradnictwo prawne i psychologiczne będzie prowadzone do 31.12.2018 r., aby skorzystać z bezpłatnej porady należy się wcześniej umówić u osoby pierwszego kontaktu:
  w Rzeszowie telefonicznie 178620122 / 796600429 lub osobiście w godzinach pracy.
  w Strzyżowie telefonicznie 699671598 lub osobiście w godzinach pracy.

  PDF - Strzyżów

  PDF - Rzeszów

 • K O M U N I K A T e-płatności dla obywatela

  K O M U N I K A T

  e-płatności dla obywatela:

  Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do   

    30 czerwca 2018 !!!

  PDF

Rejestr zmian dla: Aktualności