Aktualności

Artykuły

 • Powołanie Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie

  Z dniem 25 maja 2018 r. Minister Sprawiedliwości powołał

  SSR Krzysztofa Szmidta do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie na okres czterech lat.

 • Zakończenie kadencji Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie

  Z dniem 18 maja 2018 roku upłynął czteroletni okres drugiej kolejnej kadencji

  Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie SSR Tomasza Marczuka.

  Od dnia 19 maja 2018 roku Wiceprezes Sądu Rejonowego w Krośnie SSR Tamara Piechnik wykonuje funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie – do czasu powołania prezesa tego Sądu w trybie art. 22b§2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2018.23),jednak przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy

Rejestr zmian dla: Aktualności